Datenschutzerklärung


Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelő:

Cégneve: WASSMANN PINCE BT. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 7766 Pécsdevecser, Fő utca 42
Adószáma: 20077198-2-02
Cégjegyzékszáma: 02-06-063556/12
Ügyfélszolgálat email: info@weingut-wassmann.de
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-72-377735

Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, a jelen adatkezelési szabályzatban található tájékoztatáson alapuló, a weingut-wassmann.com honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) történő regisztrációkor adott hozzájárulásával folytatható. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed ki, amelyeket a felhasználó a regisztrációkor, vagy a regisztráció módosításakor az Adatkezelő rendelkezésére bocsát és kezelésükhöz a fentiek szerinti hozzájárulását megadja.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”) 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelési szabályzat hatálya:

A jelen adatkezelési szabályzat vonatkozik az Adatkezelő Honlapjával, így különösen a Honlapon található webáruházzal kapcsolatos adatkezelésre.

A kezelt adatok köre:

Az Adatkezelő a felhasználó által regisztrációkor megadott személyes adatokat kezeli:

felhasználónév,
teljes név (cégnév),
e-mail cím,
jelszó,
számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
telefonszám.

A felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő harmadik személy tudomására nem hozza, nem továbbítja és nem is hozza nyilvánosságra. A kezelt adatokat az Adatkezelő nem továbbítja és a különböző adatkezeléseket nem kapcsolja össze. Amennyiben az Adatkezelő termékei kiszállítása érdekében ügyfele kérésére harmadik személy szolgáltatót vesz igénybe, az ehhez szükséges adatokat a szolgáltató részére átadhatja.

Az Adatkezelő tartalmi oldalainak megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja – illetve egyes esetekben a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a Honlapon, így különösen annak keretében üzemeltett webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a létrejövő szerződés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

Egyéb információk:

Az Adatkezelő a személyes adatokat saját szerverén, kizárólag digitális formában tárolja. A kezelt adatokhoz az Adatkezelő munkatársai közül csak a kezelt adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználót megilletik az Info tv. 14. § a), b) és c) pontjában meghatározott jogok a tájékoztatás kérésére, adatainak helyesbítésére és adatainak törlésére és zárolására vonatkozóan.

Az Adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó a jogait az Adatkezelő ügyfélszolgálatának fenti elérhetőségein gyakorolhatja. A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő ügyfélszolgálatához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infó tv. valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.)

Datenschutz

Auf der Website www.weingut-wassmann.com werden personenbezogene Daten nur bei einem
Bestellvorgang angefordert. Wir speichern und verarbeiten alle Kundendaten gemäß der
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG). Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, ausgenommen sind ausgewählte Dienstleistungspartner (Versand, Banking), die direkt mit der Bestellabwicklung betraut sind.

>> Auskünfte
Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer gespeicherten Daten. Bitte mailen Sie an hanauer(at)weingut-wassmann.de
oder faxen Sie an +49-3222-3945616 oder schreiben Sie an: WASSMANN PINCE BT., Fö utca 42, H-7766 Pécsdevecser, Ungarn.

>> Sicherheit
Ihre persönlichen Daten werden verschlüsselt über das Internet übertragen. Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen ein, um Ihre und unsere Daten gegen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen, können aber verständlicherweise keine volle Gewähr geben oder im Schadensfall haften.

>> Cookies
In diesem Shop werden in technisch erzeugten "Cookies" Informationen über Ihren Warenkorb gespeichert, die dann beim nächsten Besuch aufgerufen werden, um Ihnen das erneute Ausfüllen der Formulare zu erleichtern. In Ihrem Browserprogramm können Sie eigenständig die Annahme von Cookies dieser Website erlauben oder sperren.


reCAPTCHA

Zum Schutz Ihrer Anfragen per Internetformular verwenden wir den Dienst reCAPTCHA des Unternehmens Google Inc. (Google). Die Abfrage dient der Unterscheidung, ob die Eingabe durch einen Menschen oder missbräuchlich durch automatisierte, maschinelle Verarbeitung erfolgt. Die Abfrage schließt den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google ein. Zu diesem Zweck wird Ihre Eingabe an Google übermittelt und dort weiter verwendet. Ihre IP-Adresse wird von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung dieses Dienstes auszuwerten. Die im Rahmen von reCaptcha von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Für diese Daten gelten die abweichenden Datenschutzbestimmungen des Unternehmens Google. Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von Google finden Sie unter: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/